Przewiń do góry
© 2023, Festiwal Kultury Chrześcijańskiej w Leżajsku
Strona główna
Goście 2020

Marko Ivan Rupnik SJ

  • Tags:

    artysta, jezuita, Marko I. Rupnik

Przewiń

Marko Ivan Rupnik

kapłan, artysta,

Urodzony 28/11/1954 roku w Zadlogu, na Słowenii. W 1973 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie i misjologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1985 r. Doktorat  z misjologii napisał pod kierunkiem Tomáša Špidlíka SJ (kard. – zmarł 16 IV 2010), swojego kierownika duchowego i naukowego. Jest wykładowcą na papieskich uczelniach w Rzymie, konsultorem Papieskiej Rady ds. Kultury (1999-2014), Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji (2012-), Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (2017-) i Kongregacji ds. Duchowieństwa (2017-).

Od 1991 r. jest dyrektorem Centrum Aletti w Rzymie. To wspólnota, która bada wpływ wiary chrześcijańskiej na dynamikę kulturową naszych czasów, biorąc pod uwagę chrześcijańską tradycję Wschodu i Zachodu, aby móc wspólnie wskazać żywego Chrystusa. o ona wielkim pragnieniem Ojca Świętego, św. Jana Pawła II dla stworzenia środowiska w którym teologowie zachodu i wschodu mogliby razem pracować i dzielić się swoimi przemyśleniami dla zachowania tożsamości i jedności Europy w czasach przełomu. Od 1995 r. jest dyrektorem Atelier Sztuki Centrum Aletti. Atelier skupia artystów chrześcijańskich razem żyjących, modlących sił i pracujących. Stanowi ono drogę pomocy w dojściu do nowego spotkania między sztuką i wiarą, między różnymi Kościołami i artystami. Razem z artystami z Atelier Sztuki Centrum Aletti wykonał mozaiki m.in. w papieskiej kaplicy Redemptoris Mater w Watykanie i w krypcie nowego kościoła w San Giovanni Rotondo, fasadę bazyliki w sanktuarium Matki Bożej w Lourdes, w nowej świątyni dedykowanej Trójcy Przenajświętszej w sanktuarium maryjnym w Fatimie, w katedrze Nuestra Señora de la Almudena w Madrycie, w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie i Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie oraz wielu innych miejscach w Europie, Ameryce czy na Bliskim Wschodzie. Mozaiki – zob. www.centroaletti.com/mappa.

Działalność artystyczną i teologiczną o. Rupnik łączy z posługą duszpasterską. Jest autorem licznych publikacji z zakresu duchowości i formacji, głosi wiele konferencji i rekolekcji. Jak sam o sobie mówi: jest artystą, bo jest kapłanem, i jest kapłanem, ponieważ jest artystą.

Marko Ivan Rupnik SJ